Natteravn

Natteravning handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kvelds- og nattetid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg når de unge trenger det.
  • Natteravnenes mål:

  • Å gjøre gater og veier til trygge områder for alle aldersgrupper

  • Å få voksnes tilstedeværelse til å virke dempende på rus-, volds- og skadeverksproblematikk

  • Å bevisstgjøre innbyggerne på at det er naturlig å melde fra om straffbare forhold

  • Å utvikle naturlig kontakt mellom barn/ungdom og edru voksne ute på vandring

 Natteravnene skal:

  • Være tilgjengelige

  • Utøve et positivt menneskesyn

  • Ha evnen til å tenke klart når andres tanker har låst seg

  • Utøve varsom verbal konfliktmegling

Det er tegnet hovedsamarbeidsavtale mellom Natteravnene Jevnaker og Tryg Forsikring, og det er Jevnaker Frivilligsentral som står som eier av Natteravnene Jevnaker.

Trengs det natteravner til et arrangement på Jevnaker? Ta i såfall kontakt oss på mail post@jevnaker.frivilligsentral.no

Les mer om natteravnene her: natteravnene.no

2021 © Jevnaker frivilligsentral