Mandag 12 November
kl. 19:00 - 20:30 ROTARY-MEDLEMSMØTE Jevnaker Frivilligsentral

Jevnaker Rotaryklubb er en del av den internasjonale Rotarybevegelsen som ble stiftet av Paul P. Harris i Chicago, USA i 1905.

Jevnaker Rotaryklubb er en del av den internasjonale Rotarybevegelsen som ble stiftet av Paul P. Harris i Chicago, USA i 1905.
Organisasjonen har i dag ca 1.2 millioner medlemmer fordelt på ca 32.600 klubber i mer enn 200 land. I Norge er det mer enn 13 000 Rotarianere fordelt på 330 klubber.

Jevnaker Rotaryklubb holder sine møter i hos Frivilligsentralen i Kirkegata 6 på mandager kl 1930-2030.  

Rotary, som er verdens største yrkesbasert organisasjon, er en frivillig og åpen bevegelse uten ritualer eller andre regler enn de som er vanlig for frivillige foreninger ellers i landet.

2018 © Jevnaker frivilligsentral