Bruk av personopplysninger ved frivilligsentralen (GDPR)

Vi har innført nye retningslinjer for bruk av personopplysninger ved frivilligsentralen. Se nedenfor.

Innledning

Ved Jevnaker Frivilligsentral er vi opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen informerer vi om hvordan vi innhenter, oppbevarer og bruker personopplysninger. Vårt mål er å være helt åpne om de data vi samler inn og gi deg forståelse for hvordan disse dataene brukes og evt. deles.

Hvilke opplysninger vi samler inn og behandler

Informasjon om våre frivillige

Frivilligsentralen holder kontakt med de frivillige og formidler frivillig innsats. Derfor har vi et register over de frivillige, der de frivillige gir sitt samtykke til lagring av følgende opplysninger:

 • Navn, fødselsdato, adresse, telefon, e-post og evt. bilde
 • Hvilke aktiviteter den frivillige er med i
 • Hvilke oppdrag den frivillige deltar på
 • Hvilke erfaringer, interesser og begrensninger den frivillige har


Frivillige som ønsker det, får kontaktopplysninger om andre frivillige.  Dette for å forenkle kontakten mellom de frivillige.

Vi sørger for at alle våre frivillige underskriver taushetserklæring og innhenter politiattest for de som skal arbeide med barn og ungdom. I vårt register lagrer vi informasjon om taushetserklæring og politiattest.  De frivillige kan selv be om sletting av opplysninger når de selv måtte ønske det. 

Informasjon om våre brukere/tjenestemottakere

Når vi formidler frivillig arbeid til enkeltpersoner, trenger vi å ha kontaktinformasjon om de som mottar tjenestene.   Dette gjøres for å forenkle kommunikasjon mellom de som er involvert og for å levere en god tjeneste.

Informasjon om de som besøker nettsidene våre

For de som besøker våre nettsider, samler vi inn bruksdata for å kunne tilpasse sidene best mulig. Vi benytter Google Analytics til å måle bruken av nettsidene. IP-adressen anonymiseres ved at vi sletter den siste siffergruppen. All kommunikasjon foregår over sikker forbindelse med https.

Informasjon om de vi er i kontakt med

Vi lagrer ofte telefonnummer og e-post på de vi er i kontakt med. Når det gjelder e-post, tar vi vare på inn- og utgående e-poster for arkivbehov. Vi har ikke noe sentralbord, men bruker en mobiltelefon som hovednummer

Hvem deler vi personopplysninger med?

Vi deler informasjon om bruker/tjenestemottaker til frivillige der vi mener det er nødvendig. Vi deler nødvendig informasjon om den frivillige til oppdragsgivere der det utføres oppdrag (institusjoner/skoler). . Ellers deler vi ikke personopplysninger med noen utenfor frivilligsentralen

Dine rettigheter

Personer som har personopplysninger hos Jevnaker Frivilligsentral kan be om følgende:

 • Få tilgang til personopplysninger vi har om deg
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger


Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette. Kontaktinformasjon står nederst i dokumentet.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, er det fint om du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

Jevnaker Kommune har eget personvernombud, du kan lese mer om dette her: 

https://www.jevnaker.kommune.no/Kategori/Lokaldemokrati/Personvern/Personvernombud/ 


Kontaktinformasjon

 • Jevnaker Frivilligsentral
 • Org.nr: 961 381 363
 • Kontaktpersoner
  • Øyvind Sogn, daglig leder
  • Monica Kornum, frivilligkoordinator
 • Telefon: 484 05 219
 • E-post:  post@jevnaker.frivilligsentral.no
 • Adresse: Storgt. 24, 3520 Jevnaker


2021 © Jevnaker frivilligsentral